Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 6/2020 č. a v znení VZN č. 8/2021 o odpadoch – schválené

VZN upravuje zmenu systému triedenia plastov, kovov a odpadov VKM a frekvenciu vývozu odpadov.

VZN č. 5-2022 – schválené

VZN č.5-2022 o odpadoch úplne znenie -1