Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zber kuchynského odpadu v obci Častá

V zmysle platnej slovenskej legislatívy obec Častá rozmiestnila v obci 120 litrové nádoby na zber kuchynského odpadu z domácností.

Nádoby sú hnedej farby a sú označené nálepkami s popisom a vysvetlivkami čo do nádoby patrí a čo nepatrí.

Rozmiestnenie nádob:

  • 3 ks sú rozmiestnené  na ulici Fándlyho, 
  • 1 ks na ulici na Vŕšku pred bytovými domami, 
  • 1 ks  na stojisku kontajnerov na ulici Sokolskej pri potravinách pani Buttkovej, 
  • 1 ks na stojisku kontajnerov pri križovatke ulíc Hlavná a Mraznická.

    Do týchto nádob patria : tuhé a tekuté zvyšky jedál z domácností, staré zaváraniny, omáčky, potraviny po záruke, kosti z jedál, šupky z ovocia a zeleniny, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva – všetko bez obalov.

    Odporúčame občanom využívať tieto nádoby, kuchynský odpad zbierať  v domácností do akéhokoľvek vedierka a následne vysypať resp. vyliať do nádoby.