Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spatial plan

No downloads found!

  The zoning plan of the municipality of Časta was approved in the Trademark Day 27.2.2006 resolution number 8 / OZ / 2006 and VZN of the municipality of Časta number 1/2006, declaring the binding part of the Spatial Plan of the municipality of Častá was approved in the Trademark Day on 6.3.2006 resolution number 13 / OZ / 2006.

   ;

  • Územný plán obce ;v PDF
  • Urban study ul. Družstevná –; Sokolská,which was approved in OZ on 24.6.2010, uznesením č.36/OZ/2010 ako doplnok Územného plánu obce Častá z r.2006 ;v PDF

  Spatial plan in jpg

   ;

  1

  Obrázok v plnom rozlíšení ;

   ;

  2

  Full resolution image

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

  VZN no. 1/2015 declaring the binding part of the spatial planning documentation Spatial Plan of the municipality of Častá, amendments no. 2/2013

   ;
  02_Zavazna_cast

  03_Spravaoprerok

  05_Evaluation_0

  VZN no. 1-2015 ÚP approved

  ZaD2_2013 CASTA-8-zavcasti.jpg

  Častá_ÚPN_2-2013

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8
   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

   ;

  Project: COMMON ROSE

  CST RUZA situation 1 WIDTH RELATIONS 170504

  CST RUZA situation 2 FLAG PLAN 170504

  CST RUZA situation 3 COORDINATION SITUATION 170504

  CST RUZA situation 4 SEWERAGE AND CONNECTIONS 170504

  CST RUZA situation 5 WATER SUPPLY AND CONNECTIONS 170504

  CST RUZA situation 6 PIPELINE 170504 CST RUZA situation 7 1HF CABLE DISTRIBUTION AND LV CONNECTIONS 170504

  CST RUZA situation 8 PUBLIC LIGHTING 170504

  CST RUZA situation 9 COMMUNICATIONS AND REINFORCED AREAS 170504

  CST RUZA txt DOCUMENTATION FOR A TERRITORIAL DECISION 170504

   ;

  Zastavovacia štúdia obytnej zóny Častá –; RZ 35/o –; section, SS 12 / o-part

  Stopping studies of the residential zone SS 35_o_cast,Stopping studies of the residential zone SS 35_o_cast 13 ;; Stopping studies of the residential zone SS 35_o_cast