Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Chronist

 ;

Usnesením zastupiteľstva obce Častá, Angemeldete Mannschaften 11. kann 1933 nein. III./9. shrom. Bol som ja Vojtech Strelka, správca rím. Kat. Volk. školy v Častej, ustanovený prvým obecným kronikárom. Tejto funkcie ujal som sa dňa 1. Juli 1933. Narodil som sa v súsednej obci Ompitáli dňa 21. Juli 1901.

Ľudové školy som vychodil v Častej, 3 triedy gymnázia vo Sv. Jury , 4. triedu mešť. Školy v Modre, tamtiež 4 ročníky učiteľského ústavu a obdržal som vysvedčenie dospelosti v roku 1921. Učinkoval som ako učiteľ v Igráme a v Lubine –; Klačkoch.

ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH - 1. schulischen Bildungseinrichtungen und in schulischen Sonderzweckeinrichtungen 1928. učinkujem na tunajšej škole. Horejším usnesením zatupiteľstva boli ustanovení členovia letopiseckej komisie: Lenhard Mike, roľník, starosta obce, Anton Weideinger, obchodník, I. námestný starosta, Jan Gregor, poštmajster, člen finančnej komisie.