Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Entwicklung der Mikroregion Red Stone für den Zeitraum 2021 ; 2027

PHRSR MČK 2021-2027

Príloha 1 Zoznam tabuliek a obrázkov

Príloha 2 Kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Príloha 3 Formulár dotazníka

Príloha 4 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa obcí

Príloha 5 Zásobník projektov podľa obcí

Príloha 6 Akčný plán

Príloha 7 Priemet navrhovaných aktivít do územia

Komunitný plán sociálnych služieb pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Komunitný plán sociálnych služieb pre MČK_final

Stratégia rozvoja cestovného ruchu založenom na destinačnom manažmente pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre MČK_final

Plán odpadového hospodárstva pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Plán odpadového hospodárstva pre MČK_final