Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Markenprotokoll

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus der Resolution aus I. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 14.03.2024

UZN-Nr. 1-I.OZ –; 2024 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 2-ICH. -OZ –; 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 3-ICH. -OZ –; 2024 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

UZN-Nr. 4 -I.- OZ-2024 Verejné vypočutie občanov

UZN-Nr. 5-I.-OZ-2024 Dotácie občianskym združeniam

UZN-Nr. 6-I.-OZ-2024 Projektové zámery

UZN-Nr. 7-I.-OZ-2024 Informácia k realizácii –; ambulancia, chodník

UZN-Nr. 8-I.-OZ-2024 Úprava rozpočtu k investíciám obce-ZŠ s MŠ

UZN-Nr. 9-I.-OZ-2024 Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom obce a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby ,,Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou”;

UZN-Nr. 10-I.-OZ-2024 Prenájom pozemku –; terasa a pergola –; Kaviareň pod Vežou

UZN-Nr. 11-I.-OZ- 2024 Ergänzung der Kommission des Gemeinderats durch neue Mitglieder

UZN-Nr. 12-I.-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Častá a Západoslovenská distribučná, wie.

UZN-Nr. 13ein)-I.-OZ-2024 Oprava znenia Uzn. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 12 -VIII/OZ/2023.

UZN-Nr. 13B)-I.OZ -2024 Oprava chyby v písaní v Uzn. č.10-VIII-OZ-2023

Výpis uznesení z I. Treffen der OZ 14.03.2024

Minuten von I.OZ 14.03.2024

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Auflösungen und Audioaufnahmen aus IX. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 20.12.2023

UZN-Nr. 1-IX –; OZ –; 2023 Einsetzung eines Entwurfsausschusses des Gemeinderats

UZN-Nr. 2-IX –; OZ –; 2023 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

UZN-Nr. 3-IX- OZ-2023 Öffentliche Anhörung der Bürger

UZN-Nr. 4-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

UZN-Nr. 5-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

UZN-Nr. 6-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

Auszug aus Resolution IX OZ 20.12.2023

Minuten von IX.OZ 20.12.2023

 ;

Tonaufnahme

Warnung: Die Audioaufnahme ist aufgrund einer Fehlfunktion des Aufnahmegeräts unvollständig.

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Resolutionen und Tonaufnahmen aus VIII. der regulären OZ, die an diesem Tag stattfand 07.12.2023

Minuten von VIII.OZ 7.12.2023

Auszug aus Beschlüssen aus VIII. Treffen der OZ

UZN-Nr. 1- VIII-OZ –; 2023 Einsetzung eines Entwurfsausschusses des Gemeinderats

UZN-Nr. 2- VIII -OZ –; 2023Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

UZN-Nr. 3 ; VIII -OZ –; 2023 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

UZN-Nr. 4-VIIII-OZ-2023 Vorschlag für einen Kontrollaktivitätsplan für I. polrok 2024 ;

UZN-Nr. 5 -VIII –; OZ –; 2023 NM-Krankenwagen zu vermieten

UZN-Nr. 6 ; VIII-OZ -2023 VZN 6-2023 über Verschwendung

UZN-Nr. 7 ; VIII- OZ-2023 VZN-Nr. 7-2023 – zur örtlichen Gebühr für Siedlungsabfälle und kleine Bauabfälle

UZN-Nr. 8 ; VIII –; OZ –; 2023 VZN-Nr. 8-2023 o výške príspevkov v školách…;

UZN-Nr. 9 -VIII -OZ –; 2023 HKs Meinung zum Haushalt.

Stellungnahme des HK zum Haushaltsvorschlag 20224docx

Haushalt der Gemeinde Častá seit Jahren 2024,2025,2026

UZN-Nr. 10-VIII-OZ- 2023 Budget für 2024, 2025, 2026

UZN-Nr. 11-VIII-OZ-2023 Bürgermeistergehalt

UZN-Nr. 12 VIII-OZ-2023 Gehaltsleiter

UZN-Nr. 13 VIII-OZ 2023 Die Belohnung des stellvertretenden Bürgermeisters

UZN-Nr. 14 -VIII-OZ -2023 Vergütung an die Vorsitzenden der OZ-Kommissionen der Gemeinde Častá

UZN-Nr. 15 -VIII –; OZ –; 2023 Bau eines Lehrpfades

UZN-Nr. 16 ; VIII-OZ- 2023 Ergänzung der Kommission des Gemeinderats durch neue Mitglieder

UZN-Nr. 17 -VIII- OZ-2023 Öffentliche Anhörung der Bürger

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Resolutionen und Audioaufnahmen aus VII. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 09.11.2023

Zápisnica zo VII.OZ 09.11.2023

Výpis uznesení zo VII. Treffen der OZ

bod č. 2 UZN-Nr. 1-VII –; OZ –; 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2 -VII –; OZ –; 2023 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

bod č. 4 .1.UZN-Nr. 3-VII OZ –; 2023 Schválenie volebnej komisie Voľba HK

bod č. 4 .2.UZN-Nr. 4-VII OZ –; 2023 Výkon funkcie Voľba HK

bod č. 4 .4.UZN-Nr. 5-VII OZ 2023 Voľba hlavného kontrolóra obce

bod č. 5 UZN-Nr. 6 -VII –; OZ- 2023 Ambulancia -financovanie projektu udržiavacích a stavebných prác

bod č. 6 UZN-Nr. 7 -VII-OZ-2023 Úprava rozpočtu obce

bod č. 6 Úprava rozpočtu obce Častá na rok 2023

bod č. 7 UZN-Nr. 8 -VII-OZ-2023 VZNč.5-2023_final

bod č. 8 UZN-Nr. 9 -VII-OZ-2023 Úprava VZN o odpadoch

bod č. 9 UZN-Nr. 10 -VII-OZ –; 2023 Optimalizácia nákl. na el. en. Citrón,s.r.o.

bod č. 10 UZN-Nr. 11-VII-OZ-2023 Dotácia EF

bod č. 11 UZN-Nr. 12 -VII-OZ-2023 ZŠ s MŠ

bod č. 12 UZN-Nr. 13 -VII-OZ-2023 Plán kultúrnych podujatí

bod č. 14 UZN-Nr. 14 -VII-OZ-2023 lnformácia o výsledkoch dotazníka

 ;

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Resolutionen und Audioaufnahmen aus VI. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 13.09.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-VI-2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-VI. 2023 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

bod č. 4 UZN-Nr. 3-VI-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov_final

bod č. 5 UZN 4-VI-OZ 2023 Predloženie ŽoPNFP Výstavba chodníka docx

bod č. 5 UZN 5-VI -OZ 2023 Zrušenie verejného obstarávania –; „Náučný chodník Častá“ (Ul. Stefanovská)

bod č. 5 UZN 6-VI-OZ 2023 Informácia –; Zrušenie verejného obstarávania –; ,,Pumptracková dráha Častá“

bod č. 5 UZN-Nr. 7-VI-OZ 2023 Spolufinancovanie KST

bod č. 6 UZN-Nr. 8.2.-VI-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

Výpis uznesení 13.9.2023

Zápisnica z VI.OZ 13.9.2023

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Auflösungen und Audioaufnahmen aus V. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 22.08.2023

Zápisnica z V.OZ 22.8.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-v 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-v. 2023 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

bod č. 4 UZN-Nr. 3-v. OZ-2023 Kontrola plnenia uznesení.

bod č. 5 UZN-Nr. 4-v 2023 Informácia HK k mandátu poslanca OZ

bod č. 6 UZN-Nr. 5-V-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

bod č. 7 UZN-Nr. 6 -V-OZ-20233 Výstavba chodníka na Štefanovskej ulici

bod.č.8 UZNS č. 7 -V-OZ-2023 Ortopedicko –; traumatologická ambulancia v obci

bod č. 9 UZN-Nr. 8-v 2023 Voľba HK

bod č. 11 UZN-Nr. 9-V-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Výpis uznesení V_2023

Tonaufnahme

Protokoll IV. von der ordentlichen Sitzung des Gemeinderates in Časta ab 15.06.2023

Zápisnica zo IV.OZ 15.06.2023

Výpis uznesení riadneho OZ zo dňa 15.6.2023

UZN č.1-IV.OZ 2023 ;

UZN č.2-IV.OZ 2023 ;

UZN č.3-IV. OZ.2023 ;

UZN č.4-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.5-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.6-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.7-IV. OZ 2023 ;

UZN č.8-IV.OZ 2023

UZN č.9-IV.OZ 2023

UZN č.10-IV.OZ 2023

 ;UZN č.11-IV.OZ-2023 ;

UZN č.12-IV.OZ 2023

UZN č.13-IV.OZ 2023 ;

 ;UZN č.14-IV.OZ 2023

 ;UZN č.15-IV.OZ 2023

 ;UZN č.16-IV.OZ-2023 ;

 ;

Tonaufnahme

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;