Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Dorfbudget

Programový rozpočet obce Častá na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 ein 2026

Rozpočet príjmov obce Častá na r.2024, výhľadovo na r.2025, 2026

Programový rozpočet obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 ein 2025

Rozpočet obce Častá na rok 2023

Programový rozpočet obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 ein 2024

Rozpočet obce Častá na rok 2022

Programový rozpočet obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 ein 2023

Rozpočet obce Častá na rok 2021

Programový rozpočet obce na rok 2020 a výhľad na roky 2021 ein 2022

Rozpočet obce Častá na rok 2020

Programový rozpočet obce na rok 2019 a výhľad na roky 2020 ein 2021

Rozpočet obce Častá na rok 2019

Programový rozpočet obce na rok 2018 a výhľad na roky 2019 ein 2020

Rozpočet obce Častá na rok 2018

 ;

Programový rozpočet obce Častá na rok 2017

Haushalt der Gemeinde Častá seit Jahren 2017 – 2019

 ;

Rozpočet obce Častá na roky 2016 ;; 2018 ;

Haushalt der Gemeinde Častá seit Jahren 2015 ; 2017 ;

Rozpočet obce Častá bol schválený v OZ 6.11.2014 uznesením č.53/OZ/2014 ;

Rozpočty obce Častá na roky 2014 ; 2016

Rozpočet obce Častá bol schválený v OZ uznesením zo dňa 12.12.2013

 ;