Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

VZN-Nr

Genehmigte VZN der Gemeinde Častá Nr. 5/2023 auf die örtliche Grundsteuer ab 01.01.2024

VZN-Nr. 5/2023, Design-VZN-c.-1-2022-o-Förderung-Schulen. 2/2012 in der Fassung der VZN-Nr. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR t.j. Erhöhung des Grundsteuersatzes in der Gemeinde Častá ab 01.01.2024 WO 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN-Nr. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 –; DzN od 1.1.2024 Design-VZN-c.-1-2022-o-Förderung-Schulen