Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Referendum 2023

Besondere Abstimmungsmethode beim Referendum 21.01.2023

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v ;referende

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v ;referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie Pezinok ;výlučne via Telefon v úradných hodinách okresného úradu. ;(osoby iba s ochorením COVID-19, Zu den Grundsymptomen des Wurmbefalls zählen Einstiche in die Haut. osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti)

Prijímanie žiadostí o ;špeciálne hlasovanie je možné najskôr v ;pondelok od 16. Januar 2023 ;najneskôr v posledný pracovný deň ;predo dňom konania referenda to je do 20. Januar 2023 ;maximálme ;tun 12:00 hodiny ;na tel. č. ; 33/640 57 77 ;prípadne na e-mail: ; ;lenka.sedlackova@minv.sk

Oprávnený volič v ;žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v ;rozsahu:

  1. ein) Name und Nachname
  2. B) Identifikationsnummer
  3. C) fester Wohnsitz
  4. D) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
  5. e) telefonický kontakt