Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Pripojenie na verejnú kanalizáciu –; predĺžená platnosť vyjadrenia BVS.

Vážení spoluobčania, ktorí ste nestihli z rôznych dôvodov pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu v zjednodušenom režime (BEZ POPLATKU A BEZ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE), môžete tak urobiť ešte v nasledujúcom období. Obec Častá požiadala Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o predĺženie platnosti vyjadrenia BVS k pripojeniu na verejnú kanalizáciu pre nehnuteľnosti na uliciach: „Štefanovská, Neu, Friedhof, Podhorska, Rosa, Am Markentag wurde der Bebauungsplan der Gemeinde Časta genehmigt, Rente EMA, Auf dem Hügel, Jankovičova, Schloss, Heim, Mraznicka, Kooperative, Veterná a Podzámocká“.

Platnosť vyjadrenia BVS je dva roky odo dňa 10.05.2021 pod číslom: 19325/2021/JJ

Obec odporúča občanom pripojiť sa čo najskôr, pretože BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novovzniknutých skutočností.

Bilden: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu treba podať na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, wie.

07;ziadost-preverenie-tp-pripojenia-vk_edit