Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Častá v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Častá z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. Prenájom miestnosti na prízemí (priestory Mikroregiónu Červený Kameň) v budove Obecného úradu v Častej, Hlavná 65/168, vedenej na LV č. 1839 v k. ú. Častá.  Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom OZ Malokarpatský región, ktorého členom je aj obec Častá. Tieto priestory budú slúžiť ako kancelárie OZ, ktorá napĺňa stratégiu miestnej akčnej skupiny MAS. Súčasťou stratégie MAS sú aj projektové zámery obce Častá.

 

Zverejnené dňa: 6.11.2019