Jesenná deratizácia

Uverejnené: 19.10.2020 | 14:15 | sekretariat

Oznamujeme občanom, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vykonanie jesennej deratizácie, dňa19.10.2020 profesionálna firma zabezpečujúca deratizáciu rozmiestnila deratizačné stanice proti hlodavcom (čierne plastové skrinky označené výstražnou nálepkou)  na verejných priestranstvách a pri kontajneroch na odpad.

Žiadame občanov aby s kladenými deratizačnými prostriedkami nemanipulovali – nevyhadzovali ich a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu  s deratizačnými stanicami. 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Uverejnené: 15.10.2020 | 10:26 | sekretariat

Opatrenia s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Registrácia chovu ošípaných

Uverejnené: 14.10.2020 | 09:39 | sekretariat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov, že majú povinnosť registrovať chov ošípaných. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Bližšie informácie a postup registrácie je uvedený v prílohe.

20201014093526969

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Doľany

Uverejnené: 07.10.2020 | 11:32 | sekretariat

OBEC  Doľany

Doľany 169, 900 88 Doľany

 na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany, sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

( bez právnej subjektivity)

s predpokladaným  nástupom od 1. januára 2021

 

Bližšie informácie a podmienky nájdete na úradnej tabuli obce Doľany a jej webovom sídle www.dolany.sk

Režim na pracoviskách Ministerstva vnútra počas núdzového stavu

Uverejnené: 06.10.2020 | 09:40 | sekretariat

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia začnú platiť od pondelka 5. októbra až do odvolania.

DOPRAVNÉ INŠPEKTORÁTY

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup na dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla (malý technický preukaz) sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

ODDELENIA DOKLADOV

Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení.

V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

pastedGraphic_3.pngEVIDENCIA ZBRANÍ pastedGraphic_3.png

pastedGraphic_2.pngNa úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a zbrojných licencií ani žiadostí o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbrane.

link na sociálnu sieť  https://www.facebook.com/KRPZBA/,

1 2 3 89

Kalendár akcií


« Október 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31