Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti – zmena sadzieb – účinné od 1.1.2020.

VZN č. 5-2019

Úplné znenie VZN č. 2-2012 v znení VZN č. 5/2019